Home | 2006NEWS | Sebewuhlinzele Ezibini umculo Wenhlokomo.

Sebewuhlinzele Ezibini umculo Wenhlokomo.

image

EHarare- Umculi wenhlokomo oweCanada u Viomak, okwamanje oseHarare uvula abantu inkophe ngenhlamvu ezichaza umumo welizwe okwamanje olengele egodini.

Umculi u Viomak uthi Happy 83rd Birthday President Mugabe (Bones of a 30 year old) Idlalade lakhe elithi Happy 83rd Birthday President Mugabe (Bones of A 30-Year-Old), elethulwe eZimbabwe kuviki ephelileyo liloqoqo lwezingoma ezithatha umoya zihlabe inhliziyo. Zikhuluma ngelizwe eliphakathi kodubo labakhokheli abangafuni ukutshuduka ezihlalweni ngoba besancinda.

Lezi zingoma azivunyelwa ukudlala emoyeni emsakazweni wesizwe.UViomak ukuzinga lwentatheli kunye labamabandla aphikisayo abahlezi behlukuluzwa njalo bebotshelwa ukuba lemicabango ehluke kweka hulumende.Lelidlalade elilezingoma eziyisitshiya ngalombili lilengoma ethi Inzwa Mugabe (Lalela Mugabe), Mugabe Usambozvinyengedza (Mugabe ungazikhohlisi), kunye lethi Mangwanani Baba (Livuke njani baba).Leli dlalade libalula into eyodwa qha, ukuthi uMugabe kumele ahambe khona manje ilizwe lingakonakali laphela du.

UViomak uthe: "IZimbabwe likhaya lami. UMugabe kumele azi ukuthi leli lizwe alidalelwanga yena cha."

Amadlalade kaViomak atholakala emawofisini eMDC eHarare . Amakampani athengisa izingoma alile ukwamukela lelidlalade esesaba ukutsha iminwe.

UJohn Mokwetsi weStandard Weekly uthe imisakazo yeZimbabwe isihle yavalela phandle izingoma kunye lemidlalo etshengisa imizwa yabantu ngezombusazwe.

Isimanga yikuthi noma nje lezingoma kunye lale midlalo ivaliwe emsakazweni, ilokhu isala ifika ebantwini. UMokwetsi uthe ukuzama ukuvala lezi zingoma lemidlalo kwenza abahlabeleli labadlali babe lodumo olukhulu.

UHulumende weZimbabwe akafuni kusolwa.Kusukela selokhu waphosa waphunyukwa ngumbuso ngo2000, uMugabe lebandla lakhe sebethule imithetho elukhuni yokwenqabela izwi likazulu.

AmaZimbabwe amanengi afisa ukuthi abahlabeleli bahlabele kakhulu ngomumo okhona elizweni. Abantu abanjengo Mokwetsi bakholwa ukuthi abahlabeleli labadlali kumele bakhulume bekhululekile.

"Okwamanje abantu bayesaba. Abahlabeleli bakuqhelile ke ukugcwigcwiza ezingomeni zabo.Amazwi abo ayaphuma kodwa awacacisisi," kutsho uMokwetsi ekhuluma leThe Zimbabwean.

"Thina sikholwa ukuthi abahlabeleli akumelanga batshaye inja befihla umqwayi. Kumele babethe izinto ngamagama azo. Uma behlabela ngempilo , akulandlela abangaceza ngayo ezombusazwe. Kababe yilizwi leziswe"

Comments (0 posted):

Post your comment comment
Please enter the code you see in the image:
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
No tags for this article
0
Powered by Vivvo CMS v4.0